Milulu ya bolakisi bilili ya komaniola bowumbu ezali bongo pona koteya likambo eye na mokili.
esaleli ya misala na biso ezali ponako kotombola pe kobatela nkita na biso na bilili.
soko bolingi kosalisa bilulu tope kobengisa yango na bakelasi ya bana, ya biteyelo ya bakolo, bamboka, bikolo …
esengi bobele ya koyebisa biso.
 
Milulu ya bolakisi bilili ya komaniola bowumbu ezali bongo pona koteya likambo eye na mokili.
esaleli ya misala na biso ezali ponako kotombola pe kobatela nkita na biso na bilili.
soko bolingi kosalisa bilulu tope kobengisa yango na bakelasi ya bana, ya biteyelo ya bakolo, bamboka, bikolo …
esengi bobele ya koyebisa biso.
 
Milulu ya bolakisi bilili ya komaniola bowumbu ezali bongo pona koteya likambo eye na mokili.
esaleli ya misala na biso ezali ponako kotombola pe kobatela nkita na biso na bilili.
soko bolingi kosalisa bilulu tope kobengisa yango na bakelasi ya bana, ya biteyelo ya bakolo, bamboka, bikolo …
esengi bobele ya koyebisa biso.
 
Milulu ya bolakisi bilili ya komaniola bowumbu ezali bongo pona koteya likambo eye na mokili.
esaleli ya misala na biso ezali ponako kotombola pe kobatela nkita na biso na bilili.
soko bolingi kosalisa bilulu tope kobengisa yango na bakelasi ya bana, ya biteyelo ya bakolo, bamboka, bikolo …
esengi bobele ya koyebisa biso.
 
Milulu ya bolakisi bilili ya komaniola bowumbu ezali bongo pona koteya likambo eye na mokili.
esaleli ya misala na biso ezali ponako kotombola pe kobatela nkita na biso na bilili.
soko bolingi kosalisa bilulu tope kobengisa yango na bakelasi ya bana, ya biteyelo ya bakolo, bamboka, bikolo …
esengi bobele ya koyebisa biso.
luka
BOSIMBI
LOKUMU 
BD YA LELO 
BOMOYI 
 
LIGABLO
KITUNGA % Biloko boni
BOYAMBA
MOZIKI
Serge DIANTANTU ako dedikase mokolo ya 14 kino 15 novembre 2009 na festival ya bande dessinée d'ILLZACH